Orgelconcertendenham.nl

Toon Hagen

CV

Toon Hagen begon zijn orgelopleiding bij Egbert Klein. Vervolgens studeerde hij hoofdvak Orgel aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Daar behaalde hij de diploma's Docerend en Uitvoerend Musicus. Tevens studeerde hij kerkmuziek aan genoemd conservatorium. Aan het Arnhems conservatorium behaalde hij de aantekening improvisatie. Zijn belangrijkste docenten waren Rienk Jiskoot voor orgel en Bert Matter voor improvisatie.

Als organist is hij verbonden aan de Grote of Sint-Michaëlskerk te Zwolle. Hij geeft leiding aan de Michaëlscantorij en het Bachcantatekoor- en orkest, die haar medewerking verlenen respectievelijk aan de Michaëlsvieringen en de cantatediensten in de Grote of Sint-Michaëlskerk.

Toon Hagen is naast concertorganist actief als privédocent en componist van orgel- en kerkmuziek. Enkele van zijn composities zijn:
Shalom & Vater Unser im Himmelreich (orgel), Magnificat (koor en orgel) en Psalm 150 (orgel en trompet).

Zijn orgelspel is inmiddels op een zestal cd's vastgelegd.

Meer informatie http://www.toonhagen.nl

Toon Hagen

Toon Hagen


Programma

© 2009-2024 orgelconcertendenham.nl