Orgelconcertendenham.nl

Dick Sanderman

CV

Dick Sanderman (1956) studeerde orgel bij Jaap Dragt aan het Stedelijk Conservatorium te Zwolle, waar hij in 1980 het einddiploma solospel, de onderwijsacte B en de aantekening improvisatie behaalde. Verder volgde hij zomercursussen bij o.a. Daniel Roth, Hans Haselböck en Jean Guillou.In 1983 werd hij winnaar van het Nationaal Orgelimprovisatieconcours te Bolsward. Als solist en koorbegeleider werkte hij mee aan concerten en opnamen, o.a. tijdens het Internationaal Orgelfestival Napels (1981), in Engelse kathedralen (1988), in Parijs (1991) in Jeruzalem (1999), Oxford (2012), Vilnius (2013) en Harrogate (2015, 2017).

Dick Sanderman is in Rijssen werkzaam als directeur van de Muziekschool en als stadsorganist voor het orgel in het gemeentehuis. Als kerkorganist is hij actief in de Schildkerk te Rijssen en “’n Oaln Griezen” in Hellendoorn. Hij is redactielid van het maandblad De Orgelvriend en fungeert als gecommitteerde bij staatsexamens voor orgel en tijdens examens kerkelijk orgelspel. Regelmatig publiceert hij artikelen en verzorgt hij lezingen en workshops, met name op het gebied van het kerkelijk orgelspel. Als eerste Nederlandse componist publiceerde hij twee complete koraalboeken plus een serie bewerkingen voor de 150 Psalmen.

Hij maakte deel uit van een van de redactionele werkgroepen die de het Liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk” hebben voorbereid en fungeerde als projectcoördinator voor de bijbehorende begeleidingsbundel voor de psalmen. Verder werkte hij mee aan de totstandkoming van de liederenbundel “Weerklank” (2016). Ook was hij eindredacteur van het boek “Organist in de praktijk” (2014) en heeft hij de eindredactie van het voorspelenboek bij “Weerklank” dat eind dit jaar moet verschijnen. Mede vanwege zijn verdiensten voor de kerkmuziek werd hij in 2015 benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Dr. J.D.Th. Wassenaar (1960) is sinds 2004 als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Hellendoorn. Daarvóór was hij dominee van de Hervormde Gemeente Oudega (W.) c.a. (1985), de Hervormde Gemeente Leeuwarden-Huizum (1990), de Hervormde Gemeente Workum en de Samen op Weg-gemeente It Heidenskip (1996). In 1999 promoveerde hij op het proefschrift Noordmans in Friesland. Bijdrage tot de biografie van een kerkvader.’


Dick Sanderman

Dick Sanderman


Programma

© 2009-2024 orgelconcertendenham.nl